Wednesday, 7 December 2011

kwAn yaya giLA dOmo !


kawan yAyA mnAt sngAT ngAn dOmO .. dyE ad bEg dOmO , stOkin dOmO , sikAT dOmO , bjU dOmo , byAk lGI lhA ..huhu , mAnuSia zAmAn skrng ,,andA skA dOmO TAk . ???????????

No comments:

Post a Comment